Kutterflis / høvelspon

Kutterflis er et biprodukt som blir til når vi høvler våre løvtreprodukter.

Høvelen skaver av tynne små flak på overflaten av plankene og dette gir en type flis som har litt andre egenskaper enn sagflis. Dette er helt tørr flis, fordi all trelast tørkes før den blir høvlet. Dermed får kutterflisen veldig stor sugeevne og er dermed ettertraktet av husdyrbønder.

Kutterflisen selges for kun kr. 90,- + mva. pr. m3 (1000 liter).

Helst levering i hele lass.