Løvtrespesialisten Fange Sag og Høvleri AS

Løvtrespesialisten Fange Sag og Høvleri AS er en familieeid bedrift som ligger idyllisk til i skogbrukskommunen Aremark i Viken (gamle Østfold). Vi tilbyr innvendig panel, spiler, lister i Ask, Bjørk, Eik, Osp og Svartor, heltre bjørkegulv, utvendig kledning i osp og eik, samt eik terrassegulv. Vi skjærer, tørker, kanter og høvler materialene selv.

Håkon Due har drevet bedriften i mer enn 26 år, og driver i dag sammen med sønnen, Dagfinn Due og kona, Johanne Norum.

Vi benytter kun kortreist virke og har stort fokus på en miljøvennlig produksjon i alle ledd. Tørking av materialene blir gjort ved hjelp av biproduktene vi selv lager når materialene høvles og tilvirkes.

Vi er medlem av Foreningen Norsk Lautrebruk som er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler løvtrevirke, og vi er også medlem av Norske Trevarer, som er en forening som har nærmere 300 selvstendige norske trevarebedrifter som medlemmer.

Vi leverer materialer til både store og små prosjekter og innehar en stor kunnskap på området. Ta gjerne kontakt med oss om du trenger råd, tips eller har andre spørsmål. Vi hjelper deg gjerne!

Norsk løvtrekvalitet

Foreningen Norske Lauvtrebruk har gjennomført et prosjekt som definerer norsk løvtrekvalitet. Norsk Treteknisk Institutt har hatt ansvaret for den faglige gjennomføringen av prosjektet.

Se noen flotte filmer om skogen som ressurs:
Naturens eget kretsløpTre i byggverkModerne skogbruk Høyteknologi i alle ledd

Medlem av Norske Trevarer